modal-redir 2024-07-23 11:46:06 - /obchodni-podminky

Obchodní podmínky

Definice
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti: ROBOWE, s.r.o., 958 43 Nedanovce 301, Slovenská republika, IČ: 47441232, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíne, vložka číslo: 29338/R, základní kapitál: 5000 €, splacený základní kapitál: 5000 € (dále jen "prodávající") a kupujícího (dále jen "kupující") při koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.robowe.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen "kupní smlouva").

"Kupujícím" se rozumí osoba, která si objedná zboží prostřednictvím eshopu www.robowe.cz

"Objednávkou" se rozumí vyplnění elektronického formuláře, který obsahuje údaje o kupujícím, seznam objednaného zboží, způsob doručení a zaplacení a celkovou částku, kterou kupující za zboží zaplatí.

"Zbožím" se rozumí všechny produkty zobrazované na internetových stránkách www.robowe.cz

Objednávka a uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.robowe.cz jsou návrhem kupní smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje:

- Dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky

- Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy


Prodávající neodpovídá za:

- Opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností.

- Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

- Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností

- Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

Kupující se zavazuje:

- Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů

- Zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky, a to převodem předem nebo v den doručení při přebírání dobírky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Přejímací podmínky
Při přebírání zásilky z rukou kurýra, prosím, zkontrolujte, zda není zboží poškozeno. Pokud je to možné, balíček před kurýrem otevřete. Pokud je zboží poškozené, je nezbytné, abyste s kurýrem na místě sepsali reklamaci přepravy.
V případě, že není možné otevřít balíček při přebírání, učiňte tak v co nejkratším čase po doručení.
V případě poškození zboží nás ihned kontaktujte.

Dodací lhůty
Dodávky objednaného zboží jsou podle dostupnosti produktů realizovány v co nejkratším termínu. Objednávky zpracujeme a odešleme zpravidla do 7 dnů. Kurýr Vám zásilku doručí do 1-2 pracovních dnů od odeslání (kurýr zboží doručuje pouze v pracovní dny). Pokud je při konkrétním produktu uvedena jiná dodací lhůta, nebo bychom nevěděli tyto termíny dodržet, o datu odeslání zboží Vás budeme informovat.

Ceny zboží
Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH 20% a jsou platné v době objednání zboží.

Všechny ceny, které jsou uvedeny na stránce, jsou konečné. V ceně zboží není započítáno poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Platby za zboží a poštovné při posílání v rámci ČR:
-  Kurýr, platba předem na účet , zákazník za zboží zaplatí po objednávce převodem na účet plnou částku převodem na účet 2919968753/0200 , variabilní symbol: číslo objednávky.Tovar bude odeslán ihned po obdržení platby na účet. Poštovné pro každou samostatnou objednávku je 8 €.

- Kurýr,  platba při převzetí zákazník zaplatí za zboží při přebírání zásilky od kurýra, poštovné pro každou objednávku je 8 €

Zrušení objednávky
Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po 2 hodinové době provozovatel začne objednávku vyřizovat). Zrušení objednávky nám zašlete na náš e- mail info@robowe.cz, obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

Vrácení zboží
Podle § 7 zákona 102/2014 Sb, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí . Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na spotřebitele, to znamená fyzické osoby, které zboží nepoužívají v rámci své podnikatelské činnosti.

Zboží je třeba vrátit na poštovní adresu společnosti:

Poštovní adresa:

www.robowe.cz

ROBOWE, s.r.o.

Duklianska 19

085 01 Bardejov 

Slovensko

Zboží je třeba zaslat v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Obal na zboží nesmí být poškozen a zboží nesmí jevit známky používání. Zboží musí obsahovat všechny cenovky a štítky na původním místě a tyto nesmí být odstraněny. Kupující zboží zašle v pojištěné obálce nebo v pojištěném balíku s přiloženým originálem dokladu o koupi. Rizika škody na zboží způsobené přepravou od kupujícího k prodávajícímu nese kupující až do převzetí zboží prodávajícím. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí kupující. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude kupujícímu vrácena do 14 dnů po převzetí a zkontrolování vráceného zboží, a to poštovní poukázkou nebo na účet.

Alternativní řešení sporů

  1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@robowe.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona 391/2015 Sb
  2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
  3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.
     

Záruční podmínky a záruční doba
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

Ochrana osobních údajů
Ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu www.robowe.cz se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

 

Ustanovení ochrany zákazníka se týkají pouze soukromých osob.